Puedes reservar para comer en la barra, en mesa alta o en la terraza.

Pots reservar per menjar en barra, en taula alta o a la terrassa.